Máy khoan / vặn vít dùng Pin MAKTEC

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Máy khoan, vặn vít chạy pin Maktec - Model MT063SK2 (12V)
  Máy khoan, vặn vít chạy pin Maktec - Model MT063SK2 (12V)   Đặc trưng ..
Máy khoan, vặn vít chạy pin Maktec - Model MT064SK2 (14.4V)
  Máy khoan, vặn vít chạy pin Maktec - Model MT064SK2 (14.4V)   Đặc trưng ..
Máy khoan, vặn vít chạy pin Maktec - Model MT065SK2
  Máy khoan, vặn vít chạy pin Maktec - Model MT065SK2   Đặc trưng  ..