Máy mài góc/mài thẳng/mài bàn MAKITA

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Máy mài 2 đá Makita - Model GB602
  Máy mài 2 đá Makita - Model GB602   Đặc trưng   Thiết kế cải..
Máy mài 2 đá Makita - Model GB801
  Máy mài 2 đá Makita - Model GB801   Đặc trưng   Thiết kế cải..
Máy mài góc 100mm Makita - Model 9500NB / N9500N
  Máy mài góc Makita - Model 9500NB / N9500N   Đặc trưng   Có ..
Máy mài góc 100mm Makita - Model 9553B
  Máy mài góc Makita - Model 9553B   Đặc trưng   Thân máy nhỏ ..
Máy mài góc 100mm Makita - Model 9553NB
  Máy mài góc Makita - Model 9553NB   Đặc trưng   Máy mài một ..
Máy mài góc 100mm Makita - Model 9556HN
  Máy mài góc Makita - Model 9556HN   Đặc trưng   Khóa trục để..
Máy mài góc 100mm Makita - Model 9565CVR
  Máy mài góc Makita - Model 9565CVR   Đặc trưng   Với chức nă..
Máy mài góc 100mm Makita - Model GA4030
  Máy mài góc Makita - Model GA4030   Đặc trưng   Mô tơ chất l..
Máy mài góc 100mm Makita - Model GA4031
  Máy mài góc Makita - Model GA4031   Đặc trưng   Dễ dàng bật ..
Máy mài góc 100mm Makita - Model GA4032
  Máy mài góc Makita - Model GA4032   Đặc trưng   Dễ dàng bật ..
Máy mài góc 100mm Makita - Model GA4034
  Máy mài góc Makita - Model GA4034   Đặc trưng ..
Máy mài góc 125mm Makita - Model 9015B
  Máy mài góc Makita - Model 9015B   Đặc trưng   Đầu máy mài c..
Máy mài góc 125mm Makita - Model 9558HN
  Máy mài góc Makita - Model 9558HN   Đặc trưng   Khóa trục để..