Máy đục MAKITA

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Máy đục bê tông 17mm Makita - Model HM0810
  Máy đục bê tông Makita - Model HM0810   Đặc trưng   Nhỏ gọn ..
Máy đục bê tông 17mm Makita - Model HM0810TA
  Máy đục bê tông Makita - Model HM0810TA   Đặc trưng   Nhỏ gọ..
Máy đục bê tông 18mm Makita - Model HM1317C
  Máy đục bê tông Makita - Model HM1317C   Đặc trưng   Độ bền ..
Máy đục bê tông 18mm SDS MAX Makita - Model HM0870C
  Máy đục bê tông Makita - Model HM0870C   Đặc trưng   Độ bền ..
Máy đục bê tông 18mm SDS MAX Makita - Model HM0871C
  Máy đục bê tông Makita - Model HM0871C   Đặc trưng   Độ bền ..
Máy đục bê tông 18mm SDS MAX Makita - Model HM1203C
  Máy đục bê tông Makita - Model HM1203C   Đặc trưng   Độ bền ..
Máy đục bê tông 18mm SDS MAX Makita - Model HM1213C
  Máy đục bê tông Makita - Model HM1213C   Đặc trưng   Một lần..
Máy đục bê tông 18mm SDS MAX Makita - Model HM1214C
  Máy đục bê tông Makita - Model HM1214C   Đặc trưng   Một lần..
Máy đục bê tông 21mm Makita - Model HM1201
Máy đục bê tông Makita - Model HM1201 Đặc trưng Mũi lục giác 21mm Chi tiết kỹ thuật ..
Máy đục bê tông 28.6mm Makita - Model HM1810
  Máy đục bê tông Makita - Model HM1810   Đặc trưng   Tất cả ư..
Máy đục bê tông 30mm Makita - Model HM1306
  Máy đục bê tông Makita - Model HM1306   Đặc trưng   Độ bền c..
Máy đục bê tông 30mm Makita - Model HM1307C
  Máy đục bê tông Makita - Model HM1307C   Đặc trưng   Độ bền ..